Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 13, 2019

Kommer Hels Tjänare klara av att ta grinden? Kommer Adam lyckas fly undan hans resa till Hels Rike? En strid väntar Valkyrierna och du vill inte missa den! 

---

CAST & CREW


Amy Deasismont som Sigrun, 
Saga Becker som Mist, 
Karin Bertling som Modgunn, 
Edvin Endre som Adam, 
Sara Kennedy som Befälhavaren, 
Adina...


Jan 6, 2019

Adam tappar hoppet precis när Sigrun hittar honom. Det är dags att acceptera att han är död. Modgunn försöker hålla hennes systrars mod uppe.

---

CAST & CREW


Amy Deasismont som Sigrun, 
Saga Becker som Mist, 
Karin Bertling som Modgunn, 
Edvin Endre som Adam, 
Sara Kennedy som Befälhavaren, 
Adina Romare som...


Dec 30, 2018

Adam försöker desperat komma tillbaka till livet, men stöter istället på en hemsökelse. Sigrun försöker hitta Adam innan Hels Tjänare tar honom igen. Och mist konfronterar befälhavaren men ödesdigra konsekvenser.

---

CAST & CREW


Amy Deasismont som Sigrun, 
Saga Becker som Mist, 
Karin Bertling som...


Dec 23, 2018

Mist och Sigrun försöker rädda Adam från Hels Tjänare, fast att Befälhavaren sa till dem att gå till Malmö. Modgunn försöker desperat få hennes systrar att förstå vikten av hennes plan.

---

CAST & CREW


Amy Deasismont som Sigrun, 
Saga Becker som Mist, 
Karin Bertling som Modgunn, 
Edvin Endre som...


Dec 16, 2018

Deras befälhavare är inte helt nöjd med deras insats och ger Mist och Sigrun strikta order om att hämta den försvunna själen nu. Själen, Adam, befinner sig i en farlig situation med Modgunn och de andra av Hels tjänare.

---

CAST & CREW


Amy Deasismont som Sigrun, 
Saga Becker som Mist, 
Karin Bertling som...